• Potencial evocado auditivo de tallo cerebral (umbral desincronia).
  • Audiometría clínica por condicionamiento.
  • Audiometría, logoaudiometría a campo libre.
  • Inmitancia acústica.